Ipari tartályok tisztítása

Fokozott elővigyázatosságot igényel az olajat, oldószert vagy egyéb vegyi anyagot tartalmazó tartályok szakszerű tisztítása és bevonatolása. A nehéz munka szakmai és emberi pontosságot és fegyelmet kíván.

Az olajat, oldószert vagy egyéb vegyi anyagokat tartalmazó tartályok belső tisztítása sok veszélyt rejt magában. Ennek oka, hogy a tartályt nem lehet tökéletesen leüríteni, mindig marad benne valamennyi anyag. Az illóanyagok egészségre veszélyesek, sőt robbanásveszélyt is jelenthetnek. Épp ezért a tartályok tisztítását komoly előkészületek előzik meg: a tisztításnak csak friss levegő bevezetésével, állandó légcsere biztosításával és folyamatos monitorozással lehet nekikezdeni. Ezek a feltételek szükségesek, nem megspórolhatók sem árban, sem időben.

A tartályban maradt anyagokat közömbösíteni kell, sőt ki kell termelni valamilyen adszorbenssel, például faforgáccsal. Az új bevonathoz megfelelően előkészített, tiszta, érdes fogadófelületre van szükség. Tartályok esetében szinte kizárólag szemcseszórás jöhet szóba, ami szintén költséges módszer, ráadásul a szóróanyagot ugyancsak ki kell termelni. Ezenkívül a munkát végzőnek sokszor szűk helyen, nagy fizikai megterhelés mellett kell dolgoznia, így a tartálytisztítás összességében komoly és összetett műveletté válik. A munka technológiai és emberi pontosságot és fegyelmet igényel.

Az új bevonat elkészítése csak mindezek után következhet. Ilyen esetekben szigorúan és kizárólag annak a gyártónak az anyagával lehet dolgozni, amelyik biztosítja, hogy a bevonat a betöltendő fluidumnak ellenáll. A megrendelő a felelős a betöltendő anyagról információt adni, mivel univerzális bevonati anyag nem létezik.

A tartályok tisztítása összetett feladat: a vegyi anyag eltávolítása után felület-előkészítés, majd a betölteni kívánt anyagtól függő bevonatrendszer felhordása következik.

«